eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Moravský Svätý Ján

Moravský Svätý Ján 803
908 71 Moravský Svätý Ján

Mobil:
Telefón: +421 34 7770122
Web: https://www.moravskysvatyjan.sk/
E-mail: obec@moravskysvatyjan.sk

IČO: 00309737
DIČ: 2021049547

Bankové spojenie
IBAN:
 SK05 5600 0000 0032 6553 4001