Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Moravský Svätý Ján
Moravský Svätý Ján 803
908 71 Moravský Svätý Ján


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 13:00

Obec Moravský Svätý Ján
Moravský Svätý Ján 803
908 71 Moravský Svätý Ján

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 34 7770122

Web: https://www.moravskysvatyjan.sk/

E-mail: obec@moravskysvatyjan.sk

IČO: 00309737

DIČ: 2021049547

Bankové spojenie

IBAN: SK05 5600 0000 0032 6553 4001