Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. Obec chce tento výnimočný okamžik osláviť spolu s rodičmi. Slávnostný obrat uvítania dieťaťa do života organizuje každá mestská časť vo svojich priestoroch. Srdečne pozývame všetky deti s trvalým pobytom v mestskej časti kde bude obrad vykonaný, bez rozdielu miesta narodenia. Okrem rodičov prichádzajú aj ďalší rodinní príslušníci, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia a podobne.


Dátum zverejnenia: 02.12.2016

Dátum poslednej zmeny: 07.12.2016

Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa

Legislatíva

Služba je dobrovoľne poskytovaná

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie