eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Aktuality - Obec Moravský Svätý Ján 

Ukončenie projektu “Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule”

Dnes nám bolo doručené oznámenie zo Slovenskej agentúry životného prostredia, v ktorom nám oznamujú, že: “Dňa 08.01.2020 bola schválená 5. následná monitorovacia správa projektu 24110110096 – Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule. SORO považuje projekt za uzavretý a to schválením poslednej následnej monitorovacej správy v ITMS.” V platnosti naďalej zostávajú […]

The post Ukončenie projektu “Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule” appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.


Zdroj: https://www.moravskysvatyjan.sk/31099/ukoncenie-projektu-vystavba-splaskovej-tlakovej-kanalizacie-v-aglomeracii-moravsky-svaty-jan-sekule/ External

Zverejnené: 08.01.2020
Aktualizované: 08.01.2020