Úradná tabuľa - Obec Moravský Svätý Ján 

VZN č. 3/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na území obce Moravský Svätý Ján

The post VZN č. 3/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na území obce Moravský Svätý Ján appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.