Úradná tabuľa - Obec Moravský Svätý Ján 

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Západoslovenská distribučná, a.s.

The post Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Západoslovenská distribučná, a.s. appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.