Úradná tabuľa - Obec Moravský Svätý Ján 

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

The post Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.