Aktuality - Obec Moravský Svätý Ján 

Novoročný príhovor starostu obce 

Vážení spoluobčania, Na Nový rok je v našej obci tradíciou, že sa starosta prihovorí spoluobčanom. Je mi veľkou cťou, že môžem v tejto tradícii pokračovať. Preto mi dovoľte, aby som úvodom, aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva, poďakoval za vyslovenie dôvery v nedávnych voľbách a ubezpečil Vás, že svojou prácou potvrdíme, že si Vašu dôveru […]

The post Novoročný príhovor starostu obce appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.


Zdroj: https://www.moravskysvatyjan.sk/27811/novorocny-prihovor-starostu-obce/ External

Zverejnené: 02.01.2019

Aktualizované: 02.01.2019